Wonen, welzijn & meedoen

Een veilig thuis waar je jezelf kunt redden, meedoen aan leuke activiteiten en de mogelijkheid erop uit te trekken. Dat is niet altijd vanzelfsprekend.

Soms is thuis niet veilig en is meedoen en actief zijn lastig. Vanwege ziekte, een beperking of geestelijke problemen. Wij ondersteunen waar nodig. Carins voert voor de gemeente Smallingerland de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Samen met jou en de mensen in je omgeving kijken we wat jijzelf kunt organiseren. Als er extra ondersteuning nodig is, bekijken we of je daarvoor via de Wmo in aanmerking komt. 

Regelhulp

Regelhulp  is een wegwijzer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zoek je langdurige zorg of hulp voor jezelf of voor iemand anders? Op Regelhulp lees je welke mogelijkheden er zijn en waar je naartoe kunt om zorg of hulp te regelen. Ook worden de zorgwetten uitgelegd. Je kunt je vraag ook aan Carins stellen.