Gedrag kind

Heb je een vraag over opvoeding en opgroeien? Heeft je kind last van huil- of driftbuien, angst, somberheid, stemmingswisselingen of concentratieproblemen? Dan kan Carins helpen.

Je kunt contact opnemen met Carins. Het kan ook zijn dat je door de huisarts wordt doorverwezen of door één van onze andere samenwerkingspartners als GGD, scholen, consultatiebureau of Veilig Thuis.

jongen schoolplein

 

Onze medewerkers, praktijkondersteuners huisartsen en pedagogen bieden effectieve, kortdurende begeleiding en advies.

Wat speelt er?
Vaak blijkt dat een kind onder druk staat. Op school, door pestgedrag of verwachtingen thuis. Wij kijken en denken met ouders mee en zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in het probleem. Vaak kunnen wij samen met jou en je kind verhelpen wat er speelt. Als wij dat niet zelf kunnen, begeleiden we je naar andere instanties. 
 

Naar contact

 

Kinderopvang bij ziekte

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag, maar kun je door ziekte niet werken en niet goed voor je kind(eren) zorgen? Dan kun je mogelijk toch een vergoeding voor kinderopvang krijgen via SMI