Het ondersteuningsplan

Je hebt een gesprek gehad met een medewerker van Carins. De uitkomsten van dit gesprek/huisbezoek worden vastgelegd in een Ondersteuningsplan.

Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp of aanpassingen aan je woning om zelfstandig te blijven wonen. Misschien heb je recht op hulp om de financiën op orde te brengen of krijg je ondersteuning om problemen in je gezin op te lossen.

Jouw akkoord is belangrijk
Al deze uitkomsten staan in het Ondersteuningsplan. Waarvoor je hulp krijgt, wie deze hulp het beste kan leveren en voor hoelang je ondersteuning krijgt. Dit Ondersteuningsplan is belangrijk. Pas als jij akkoord bent met de gemaakte afspraken zetten wij de hulp in gang.