Aanvragen

Wil je een uitkering, dubbele kinderbijslag of toeslagen aanvragen, maar vind je het lastig om de formulieren in te vullen? Team Geldzaken staat voor je klaar om je te helpen bij de aanvraag en het verzamelen van de nodige documenten.

Wij helpen jou met:

  • Het aanvragen van uitkeringen, zoals bijstandsuitkering en minimaregelingen vanuit de Participatiewet, WW-uitkering en Ziektewet;
  • Het aanvragen van dubbele kinderbijslag als er vermoedens zijn van een intensieve zorgbehoefte van een kind;
  • Het aanvragen van toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget;
  • Het aanvragen van een verblijfsvergunning. Bij moeilijke aanvragen verwijzen we je door naar Vluchtelingenwerk;
  • Het aanvragen van studiefinanciering;
  • Het aanvragen van kwijtscheldingen voor gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen;
  • Het indienen van de inkomstenbelastingaangifte;
  • Hulp bij het bepalen van het bedrag dat je minimaal moet overhouden van je inkomen. 

Formulierenspreekuur

Heb je moeite met het invullen van formulieren of vind je brieven van instanties als de zorgverzekeraar, belastingdienst of gemeente moeilijk om te lezen? De bibliotheek Drachten houdt formulierenspreekuren. Klik hier om een afspraak te maken.