Carins ondersteunt bij vragen over opvoeden en opgroeien.

Opvoeden & opgroeien

Heb je zorgen over het gedrag van een kind? Hoort dit bij de leeftijd of is er meer aan de hand?

Grote kans dat je op Nederlands Jeugdinstituut de antwoorden op jouw vragen vindt. Is dat niet zo dan kan Carins mogelijk helpen. Wij voeren voor de gemeente Smallingerland de Jeugdwet uit en ondersteunen bij vragen over opvoeden en opgroeien. Uit ervaring weten we dat een zetje in de goede richting vaak voldoende is. Is er meer nodig dan maken we samen met jou en je kind een plan. Samen gaan we aan de slag en als het nodig is halen wij er hulp van andere organisaties bij.

Verwijsindex
Carins is aangesloten bij de Verwijsindex. Dat is een digitaal systeem waarin professionals zoals leerkrachten, begeleiders en hulpverleners kunnen aangeven dat ze betrokken zijn bij een jeugdige (0-23 jaar).

Alleen professionele ondersteuners hebben toegang tot de Verwijsindex. Het systeem zorgt ervoor dat ondersteuners de zorg beter op elkaar af kunnen stemmen. Wil je meer weten? Bekijk dan onze folder Verwijsindex.