Toegankelijkheidsverklaring

Carins probeert de website zoveel mogelijk toegankelijk te maken. In onderstaande verklaring leest u hier meer over.

Verklaring

Carins streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.carins.nl.

Toegankelijkheid carins.nl
Wij hebben de website door een onafhankelijke organisatie laten testen op de toegankelijkheidseisen (Onderzoeksrapport 2021)

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven welke status de toegankelijkheid van www.carins.nl heeft. De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Feedback en contactgegevens
Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@carins.nl. 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Toegankelijk document opvragen
Wij doen ons best om op onze website zoveel mogelijk toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een ouder document niet goed toegankelijk is. Een toegankelijke versie van deze documenten kunt u opvragen via communicatie@carins.nl. Geef in uw mail duidelijk aan welk document u graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Wij zorgen ervoor dat u deze zo spoedig mogelijk krijgt toegestuurd.