Onveilig thuis

Als thuis niet veilig is. Als er sprake is van emotionele of lichamelijke mishandeling of verwaarlozing. Dan kan Carins helpen. Wij gaan in gesprek met jou en je gezin om helder te krijgen wat er nodig is om een veilige situatie thuis te creëren.

Als we je zelf kunnen helpen doen we dat. Als het nodig in schakelen wij de hulp in van andere organisaties als Spoed4Jeugd , de Raad voor de Kinderbescherming  of Veilig Thuis.

onveilig thuisDat doen wij ook als wij ons ernstig zorgen maken over jou of je gezin.

Meldcode
Wij werken met de Meldcode. Daarin staat hoe wij als professionals omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

 

 

Naar contact