Training De Dappere Dino's

De Dappere Dino's is een groepsprogramma voor kinderen uit de gemeente Smallingerland van gescheiden ouders tussen de 6 en 8 jaar. Het is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met veranderingen tijdens én na de scheiding. Met een speelse training bieden wij steun en voorkomen of beperken wij sociaal emotionele problemen. Met de Dappere Dino Rex als gids, een aantal leuke boekjes, kleurrijke posters, een interactief werkboekje en het Dappere Dino spel creëren wij een speelse omgeving vol met plezier.

In de groep zitten maximaal 7 kinderen (6 tot 8 jaar). De training duurt in totaal 12 weken en is wekelijks op dinsdag van 14:45 uur tot 15:30 uur. De kinderen worden verwacht in het gebouw van Carins. Ons gebouw zit gevestigd op het Moleneind NoordZijde 56 in Drachten. De training is gratis en er kan worden aangemeld tot 1 oktober 2024. De training start op dinsdag 5 november 2024.

Wil je meer weten?
Bekijk de factsheet over Dappere Dino's én vergeet ook zeker niet om het filmpje over De Dappere Dino's te bekijken. Kijken kan via de volgende link: https://youtu.be/sns4VxlUFuw

Aanmelden?
Aanmelden voor dit groepsprogramma kan tot 1 oktober 2024. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier. Deze kun je bij Tine of Justa opvragen. Hierna zal een intakegesprek volgen.

Heb je vragen?
Bel naar Carins via het telefoonnummer: 088 50 65 400 of per mail via: contact@carins.nl

Vraag hierbij naar Tine of Justa. Zij kunnen jouw vragen beantwoorden.